Eminescu mai mult decât un poet

Muți cu greu își mai amintesc de el, iar alții îl au în suflet și-l păstrează mereu.

Data de 15 ianuarie este una semnificativă, este ziua naștereii marelui poet român.

Să fi fost printre noi împlinea vârsta frumoasă de 163 de ani. E regretabil faptul că s-a stins din viață de la o vârstă fragedă, important e că ne-a lăsat o moștenire mult mai valoroasă decât vorbele goale a le politicienilor de azi. Versurile eminesciene sunt mai multe decât niște versuri. Ele au apropiat cât de puțin ambele maluri ale Prutului. Aceasta fiind o dovadă clară și o confirmare a afirmației „Doar prin cultură vom apropia ambele maluri ale prutului”, nu mi-a rămas decât să apreciez și să susțin afirmația.Cultura e una din acele puncte comune cu care ne evidențiem, meritând să fie păstrată și promovată pe întreaga Românie Mare.
 Păcat că istoria murdară pătată de văjmași a reuști să-și extindă ideologia prin cărțile de limbă „moldovenească”. Astfel au persecutat totul ce era românesc, inclusiv literatura eminesciană, ștergând o istorie adevărată a neamului nostru. Dar iată că în sec.XXI și-a făcut deja loc prin paginile manualelor de limbă și literatură română fiind promovată prin rândurile tuturor românilor.

Am să și citez o strofă din poezia a căror versuri le apreciez mult și e o dovadă ce ar reprezenta dragostea lui Eminescu față de poporul românesc.
Vis de răzbunare negru ca mormîntul
Spada ta de sînge dușman fumegînd,
Și deasupra idrei fluture cu vîntul
Visul tău de glorii falnic triumfînd,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Cînd s-aprinde sacru candida-i vîlvoare,
Dulce Românie, asta ți-o doresc.


Cu această ocazie, Clubul Liceenilor Liberali a organizat un concurs de poezie dedicat regretabilului poet, Mihai Eminescu.

0 comentarii